شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ هیدرولیک

شیلنگ های هیدرولیک از سه بخش اصلی ساخته می شوند :یک لوله داخلی که حامل سیال است که با یک غلاف سیمی وپارچه ای مقاوم سازی شده است و یک لایه بیرونی که حافظی است در برابر آب و هوا ,روغن و مواد شیمیایی

 


© Copy Right By www.hydroalborz-co.com | Design By Afra